För att undvika stopp borde ni sanera golvbrunnen tillsammans jämna mellanrum. I nyare boning finns ideligen ett prestation i golvbrunnet, som är alldaglig att lyfta upp samt göra rent. Nbefinner sig du rengjort saken där sätter du Återkomst saken där igenom att trycka dit insatsen upprepa.Det är alltså icke Stena Fastigheter som avgör… Read More


 Därför att undvika uppehåll borde du tömma golvbrunnen med plan mellanrum. Inom modernare kåk finns vanligtvis ett prestation i golvbrunnet, som är frank att lyfta upp samt begå fräscht. Nbefinner sig du rengjort saken där sätter du Återkomst den via att trycka däråt insatsen återigen.Försåvitt du anser att din motorfordon behöve… Read More


Försåvitt ni skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet ska ni genast gripa Vägguttag tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga förut detta på order från oss på Stena Fastigheter. Det är fullkomligt kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få Handtag av dom. Hbefinner sig hittar ni kontaktuppgifter mot Anticimex.Vi vill a… Read More


Ifall du icke betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten tillsammans en anhållan Ifall betalningsföreläggande samt avhysning. Ifall ni inte betalar deras begäran riskerar du bland övrigt att få ett betalningsanmärkning alternativt att inträffa med ditt hyreskontrakt. Kontakta Intrum Justitia bums om du tillåts En ink… Read More


This Quote doesn't represent a lease agreement or even a receipt of purchase. You must supply qualifying facts to lease the goods and entire an approval method, which includes but will not be restricted to completing a Lease Purchase Form and giving a confirmed source of income, home, and three references. Prior to receipt of your goods, recognized… Read More